fbpx

Meer rust voor uw werknemer

99 dingen

die je als werkgever moet weten

over werknemers met financiële problemen

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat de schuldproblemen onder werknemers toe nemen. Het ziekteverzuim neemt hierdoor toe. Uit onderzoek blijkt dat 1 op de 6 verzuimgevallen als achterliggende oorzaak een financieel probleem heeft. Veel werkgevers zijn zich niet bewust van de oorzaken, mede doordat de werknemer door schaamte niet open is over zijn situatie. Bij veel werkgevers is er onzekerheid over het wel of niet helpen van je werknemers. Hierbij 99 dingen die je moet weten over werknemers met financiële problemen. Vragen? Neem dan contact op!

In het e-book aandacht voor:

U

Drempels

Mensen wachten vaak met hulp inroepen tot de problemen heel hoog zijn opgelopen. De oorzaak hiervan zijn drempels. In het e-book beschrijf ik de 6 belangrijkste drempels.

U

Quick Wins

Boek snel resultaat met 9 quick wins. Zowel voor de werknemer als voor uw als werkgeven.

U

Instellingen

De belangrijkste instellingen waar mensen met financiële problemen kunnen aankloppen voor hulp.

U

Mogelijkheden

Er zijn veel mogelijkehden beschikbaar om werknemers met financiële problemen te helpen. In het e-book de belangrijkste mogelijkheden.

Gevolgen werkgever

Weet u de echte reden van het ziektverzuim? weet u wat u moet doen bij loonbeslag? Heeft u al gedacht aan het verlies aan productiviteit van de werknemer?

Herkennen

Voorkomen is beter dan genezen, maar bij financiële problemen is voorkomen al niet meer aan de orde. Herken de problemen, zodat u hulp kunt bieden en kunt ondersteunen.

Oorzaken Schulden

Hoe ontstaat een schuld? Hoe kan het zover komen dat een werknemer niet meer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen? Niet in alle gevallen is het 'de schuld' van. Een onverwachten life event kan de oorzaak zijn.

Schuldhulpverlening

Behelst alles inzake hulpverlening rondom (problematische) schulden. Wat moet u weten? Wat zijn als werkgever uw rechten en plichten daarin.