fbpx

Geld & grip

Het Programma

Zo ziet de training eruit:

Intake

Elke potentiële deelnemer krijgt een intakegesprek. Voor de trainer is het belangrijk duidelijk te hebben welke problemen precies spelen en welke obstakels en kansen er zijn. Tijdens de training zal hier rekening mee gehouden worden of waar nodig wordt er andere hulp ingeschakeld om deze obstakels weg te nemen.

Het programma

Kennismaking& Plan

Deze eerste bijeenkomst beginnen we natuurlijk met kennismaken en uitleg over het programma. Doel van deze bijeenkomst is een veilige omgeving creëren voor de rest van de training. We beginnen ook met doelen bepalen en een actieplan maken en maken we vast een start met de training door het maken van een kasboek en uitleg over het organiseren van de administratie.

Mindset

Uit onderzoek blijkt dat de gevolgen van financiële stress groot zijn. De aanname is vaak dat de oorzaak van hun situatie bij zichzelf ligt, maar uit onderzoek blijkt dat die persoon bepaald gedrag gaat vertonen door de situatie. Er is sprake van afname in IQ, tunnelvisie en beperking in de mogelijkheid om logisch na te denken.

Belangrijk is dat je je bewust bent van wat er gebeurt wanneer je financiële zorgen hebt en welke negatieve gevolgen dit heeft. Daarnaast wordt er gekeken welke overtuigingen een persoon heeft over geld.

Schulden & Lenen 

Hoe ontstaan schulden en hoe kom je er weer uit? In deze bijeenkomst wordt ook gesproken over betalingsachterstanden, betalingsregelingen treffen, kosten van schulden, omgaan met schuldeisers enz.

Lenen is het andere onderwerp, waarom wel of niet? Wat zijn de kosten van lenen, wat zijn de gevolgen van lenen.

Budgetteren

Welke uitgaven en inkomsten zijn er? Hoe krijg je waar je recht op hebt?

Wat heeft een gemiddeld persoon in jouw situatie nodig om minimaal rond te komen? Voor welk inkomen heb je dus een baan nodig? Hoe zit het met belastingen en toeslagen?

De deelnemers maken de eerste opzet van hun eigen maandbudget.

Jaarbegroting

In deze les gaat iedereen zijn eigen jaarbegroting maken zodat ze inzicht hebben in hun financiën.

(Be)sparen & Reserveren

We houden de bespaar challenge; wie heeft de beste bespaartips. Natuurlijk geef ik zelf ook bespaartips en gaan we ze waar mogelijk gelijk in uitvoering brengen.

Er is ook aandacht voor sparen en reserveren. Wat is het verschil en waarom is het zo belangrijk?

Geld & Werk

Wat gebeurt er als je werk krijg/hoger inkomen. We gaan kijken naar de financiële gevolgen van werk en meer inkomen. Wat moet je doen met toeslagen en hoe zit het met de belastingen. Er zijn veel onduidelijkheden en aannames over meer inkomen. Dat ze dan al hun toeslagen kwijtraken of moeten terugbetalen. Dat het niet loont enz. Deze nemen we in deze les weg. Je leert zelf uitrekenen wat de gevolgen zijn van een ander inkomen.

Overdracht Talent & werk

Aan het einde van Geld & Grip zal de trainer van Talent & Werk langs komen om te vertellen over die training. Deelnemer van Geld & Grip kunnen doorstromen naar Talent & Werk. Doel van die training is dat je betaald werk vindt.

Geld en Grip in de pers

neem contact op

2 + 10 =

neem contact op

2 + 6 =