fbpx

Gelukkig zijn er steeds meer werkgevers die hun werknemers helpen wanneer ze financiële problemen hebben. Helaas blijft het daar vaak bij. Actieve preventie is vaak niet aan de orde. Hetzelfde geldt bij preventie binnen gemeenten. Een aantal gemeenten doet het heel goed door iedere inwoner bijvoorbeeld budgettrainingen aan te bieden. Maar meestal zijn deze trainingen beperkt en alleen voor de doelgroep met een laag inkomen.

Dat terwijl er steeds meer mensen met een goed inkomen ook in de financiële problemen komen.

Hier zijn ook steeds meer huiseigenaren bij. Deze groep kan vaak niet terecht bij de reguliere schuldhulpverlening. Ze krijgen dan te horen dat ze eerst hun huis moeten verkopen. Terwijl dit vaak niet eens de beste oplossing is.

Bij deze groep heb je nog een andere belangrijke drempel. Ze weten namelijk dat ze voldoende inkomen hebben en dat ze rond zouden moeten komen, maar toch lukt het niet. Niet alleen is de schaamte hier groter maar de overtuiging dat ze het zelf moeten kunnen is hier ook sterk aanwezig.

Over die overtuiging volgende keer een blog.

Nu nog even verder met preventie. Preventie is belangrijk. Je moet juist de mensen hebben die nu nog geen problemen hebben om problemen te voorkomen. Helaas wordt preventie nu nog vaak gezien als en ingezet bij mensen die al problemen hebben. Het preventieve deel is dan dat ze niet in de schuldsanering komen. Maar voordat je in de schuldsanering komt zit je vaak al jaren in de financiële problemen.

Ik zie preventie dus anders. Voor alle werknemers binnen een bedrijf, voor alle inwoners van een gemeente. Hoog of laag inkomen, wel of geen problemen. Bijkomend voordeel is dan dat de schaamte minder wordt.

Je zit niet in een training bij allemaal mensen die het niet goed gedaan hebben. Maar je zit in een training waar iedereen wat wil leren.
Je hebt geen budgetcoach over de vloer omdat je problemen hebt, maar omdat je problemen wilt voorkomen.

Wanneer iedereen dit ziet zal het taboe steeds een beetje minder worden en steeds meer mensen hulp durven vragen. Dan ga je echt problemen voorkomen.

Hier blijf ik me voor inzetten en in kleine stapjes is er vooruitgang. Want mijn missie blijft dat iedereen financiële rust verdient.

Voorkomen blijft beter dan genezen.