fbpx

Preventie

Herkennen van problemen
Het vroegtijdig herkennen van financiële problemen bij werknemers kan veel ellende voorkomen. Een van signalen is loonbeslag. Hierdoor raken werkgevers direct betrokken bij de schuldenproblematiek. De financiële problemen zijn dan vaak al redelijk vergevorderd. Maar er zijn meer signalen waar u alert op kunt zijn, zodat u eerder actie kunt ondernemen:• De werknemer leent geld van collega's;
• De werknemer verzoekt om een lening of een voorschot;
• Toename van ziekteverzuim;
• De werknemer belt met schuldeisers en/of deurwaarders;
• De werknemer verzoekt om hulp bij het oplossen van problemen;
• Fraude of diefstal;
• De werknemer is stressgevoelig of heeft concentratieproblemen;
• De werknemer verzoekt om extra werkuren.

Wat kunt u als werkgever doen?
Uit onderzoek blijkt dat een life-event een trigger van financiële problemen is. Mensen staan te weinig stil bij de financiële veranderingen en als ze daardoor grip verliezen op hun geld, is de kans groot dat er financiële problemen ontstaan. Als werkgever kunt u op verschillende manieren uw werknemers ondersteunen. Het beste is natuurlijk problemen voorkomen. Dat kunt u doen door bijvoorbeeld rond een life-event van uw werknemer navragen of hij of zij het financieel redt en verwijzen naar een budgetcoach. Voorlichting en begeleiding bij een life-event kan veel ellende voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan:

   • Echtscheiding;


   • Op jezelf gaan wonen;


   • Kinderen krijgen;


   • Verhuizen;
  • Overlijden.

Ook uitstromende werknemers kunt u de begeleiding van een budgetcoach aanbieden om financiële problemen te voorkomen. Denk hierbij aan werknemers die:

   • met pensioen gaan;
   • boventallig zijn;
   • arbeidsongeschikt raken.