fbpx

van uitkering naar werk

 

Van Uitkering Naar Werk® geeft financiële rust, waardoor iedereen kan meedoen

Al sinds 2018 ben ik bezig met de vraag of werken loont. Veel uitkeringsgerechtigden maar ook professionals denken dat het niet loont. De media laat zich ook regelmatig negatief uit over dit onderwerp. Gevolg is dat mensen in hun situatie blijven zitten en geen stappen vooruit durven te zetten door angst over de financiële gevolgen.

Na jaren onderzoek en berekeningen maken voor persoonlijke situaties kan ik zeggen dat werken in de meeste gevallen wel loont. Er is meestal geen sprake van de armoedeval. De deelnemers gingen er vaak honderden euro’s op vooruit.

Maar hoe overtuig je mensen daarvan? Hoe krijg je hen zover dat ze aan het werk gaan? Hoe zorg je ervoor dat werken niet leidt tot financiële onrust en schulden? In de afgelopen jaren heb ik hiervoor een methode ontwikkeld: Van Uitkering Naar Werk®. Deze methode heeft zich bewezen in projecten bij de gemeente Groningen. i

Ik vertel je graag meer meer over de methode, de succesfactoren en over de aanpak die jij in jouw gemeente ook kunt toe passen door je werknemers te laten opleiden tot Van Uitkering Naar Werk® professionals.

Waarom ik dit zo belangrijk vind? Ik ben opgegroeid in achterstandswijken in een gezin met weinig inkomen. Dit heeft mijn leven sterk beïnvloed. Ik wil dat iedereen een stap vooruit kan maken en geld mag daar geen belemmering in zijn. Mijn methode geeft inwoners een kans om uit de armoede te stappen.

van uitkering naar werk

De methode bestaat uit drie onderdelen

  1. Het 1-op-1 begeleiden van inwoners/deelnemers
  2. Het informeren van de professionals
  3. Het informeren van de inwoners

Het 1-op-1 begeleiden van inwoners
Samen met de inwoner worden de financiële gevolgen van werken in kaart gebracht. Er wordt zowel gekeken naar het inkomen, de toeslagen en de regelingen waar iemand iemand wel of juist geen recht meer heeft. Er wordt ingezet op het leer én doe vermogen van de deelnemer zelf. Zaken die geregeld moeten worden regelen we ook meteen. Die leert tijdens het traject hoe hij het de volgende keer zelf kan doen. Welke tools hij kan gebruiken en/of waar hij ondersteuning kan krijgen.
Dit kan zowel orienterend en wanneer de inwoner al een baan heeft gevonden.

Het informeren van de professionals
Professionals die de deelnemers begeleiden naar werk weten vaak zelf niet wat de financiële gevolgen van werken zijn en hoe ze dat in kaart kunnen brengen. Soms hebben ze zelf de overtuiging dat werken financieel niet loont. Of ze lopen er tegenaan dat de deelnemer passief blijft zonder het besef te hebben dat zorgen over de financiele gevolgen van werken daar een grote rol in spelen.

Daarom is het ook belangrijk om de professionals binnen de organisatie, bv werkcoaches, re-integratiecoaches en schuldhulpverleners te informeren. Zowel over de overtuigingen die spelen bij de deelnemers als over de feitelijkheden. Ze hoeven zelf geen financieel expert te worden, maar het gaat om het herkennen van overtuigingen bij de deelnemer, een feitelijke voorbeeldberekening voor te kunnen leggen en deze motiveren een vrijblijvend gesprek aan te vragen bij de financieel coach.

De professionals geven aan nu veel beter zicht te hebben op de financiele gevolgen van werken en hier ook makkelijker het gesprek met de deelnemer over aan te gaan. Ook helpt het ze in gesprekken met werkgevers doordat ze bijvoorbeeld kunnen aangeven hoeveel uur werken noodzakelijk is om uit de bijstand te komen.

Het informeren van inwoners/deelnemers
Naast het informeren van de professionals en de 1 op 1 gesprekken is het ook slim om in te zetten op voorlichting aan de inwoners/deelnemers direct. Zo bereik je ook de mensen die nu niet in beeld zijn of angstig zijn dit onderwerp met de professional te bespreken. Ook maak je het een vast onderdeel van de ondersteuning waardoor drempels zoals schaamte verminderen. Je kunt ook met minder kosten meer mensen bereiken.

Effecten & impact

Goede voorlichting voor de inwoner/uitkeringsgerechtigde

✅Goede voorlichting van professionals

✅Het doorbreken van belemmerende overtuigingen

✅Financiële rust voor de inwoner/uitkeringsgerechtigde

✅Het voorkomen van schulden

Van Uitkering naar Werk® geeft financiële rust, waardoor iedereen kan meedoen

doelgroepen

Er zijn verschillende doelgroepen te identificeren.

  1. Mensen met een bijstandsuitkering
  2. Mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering, die nog wel arbeidscapaciteit hebben
  3. Mensen met een werkeloosheidsuitkering

In al deze gevallen is het vaak lastig inzichtelijk maken wat de financiele gevolgen van werken zijn. Elke uitkering heeft zijn eigen regels en daarnaast is er nog het complexe financiele systeem van toeslagen en inkomstenbelasting.

Overtuigingen en angsten spelen hier ook een rol. Dit kunnen de overtuigingen zoals eerder genoemd zijn, de rode lijn daarin is dat mensen denken dat ze beter zijn in de huidige situatie. Maar ook angst om iets verkeerds te doen en dan in de (financiële) problemen te komen is regelmatig aanwezig.

Mensen die op zoek gaan naar antwoorden komen in een moeras te recht met regeltjes en voorwaarden waar ze vaak weinig van begrijpen.

Er zijn niet meer voorwaarden aan de doelgroep dan een uitkering hebben en weer aan het werk willen. Elk opleidingsniveau en achtergrond kan met deze methode geholpen worden. Ook statushouders, al dan niet met tolk.

In principe kan het ook toegepast worden bij mensen die al wel werken maar een andere baan willen of die voor een grote verandering in hun leven staan zoals een scheiding, pensionering, samenwonen, overlijden van een partner etc.

Over mij

Ik ben Monica Helbig (1981) en ik ben opgegroeid met weinig geld en jarenlang heeft dat mijn leven bepaald. Eerst vanwege het tekort aan geld, later omdat ik geld te belangrijk had gemaakt. Dat leverde me voor mijn 30e een burnout op. Na de geboorte van mijn zoon gooide ik het roer om en startte ik mijn eigen bedrijf met als missie Nederlanders financiële rust te geven. Ik ontwikkel mijn eigen methodes om mensen meer grip op hun geld en daardoor financiële rust te geven.

ook van uitkering naar werk professional worden?

Waarom is het belangrijk om professionals op te leiden tot Van Uitkering naar Werk® professional? Elke schuldhulpverlener, sociaal raadsvrouw of budgetcoach kan dit toch?

Het antwoord daarop is nee. De gevolgen van werken in kaart brengen is een aparte tak van sport die veel specifieke kennis vraagt. Daarnaast is het herkennen en doorbreken van belemmerende overtuigingen iets wat lang niet elke hulpverlener kent. Het inzetten op het leer- en doe vermogen van de deelnemer is ook iets nieuws voor veel hulpverleners.

Cijfers & Centen kan financieel professionals opleiden tot Van Uitkering naar Werk professional.
Deze opleiding is maatwerk en afhankelijk van de kennis- en vaardigheidsniveau van de professionals. De professionals maken voor de training een assessment om te bepalen welke kennis en vaardigheden ze al beheersen.

inhoud van de opleiding

De opleiding heeft minimaal 3 opleidingsdagen. Afhankelijk van het kennisniveau en de behoeften zijn hier extra dagen aan toe te voegen. Daarnaast is er 6 maanden begeleiding en intervisie inclusief. 

 

meer weten?

Wil je meer weten neem dan vrijblijvend contact op. Je kunt bellen naar 06 389 00 729 of mailen naar info@cijfersencenten.nl
We kunnen ook het whitepaper met meer informatie naar je opsturen.