fbpx

Vroeger kwamen financiële problemen vooral voor bij mensen met een uitkering. Tegenwoordig heeft circa 50% van de aanvragers van schuldhulpverlening een baan. Tussen de 20 en 25% van de aanvragers heeft zelfs een inkomen op modaal niveau of hoger. Schuldhulpverlening komt pas om de hoek kijken wanneer de schulden zo hoog opgelopen zijn dat ze niet meer binnen drie jaar af te lossen zijn. Dan spelen er vaak al jaren problemen welke veel invloed hebben op mensen.

Soms hoor ik werkgevers zeggen dat dat niet hun probleem is.

Aan 1 kant klopt dat natuurlijk, het vindt plaats in de privé sfeer. Maar privé en zakelijk kun je niet apart van elkaar zien wanneer het om zulke ingrijpende zaken gaat. De werkgever zal het merken als de werknemer gaat scheiden, zijn partner overlijd of ziek wordt.

De werkgever zal het ook zeker merken als een werknemer financiële problemen heeft.

Het is alleen vaak minder zichtbaar omdat mensen zich schamen en daarom niet open zijn over hun problemen.

Waarom zou en werkgever investeren in de financiële gezondheid van zijn werknemers? Ik kan een hoop redenen bedenken, maar bij deze de 5 belangrijksten;

1. Je kunt erger voorkomen.
Mensen zakken vaak langzaam weg in de betalingsachterstanden en schulden. Ze zien zelf door de bomen het bos niet meer en gaan struisvogelgedrag vertonen. Voor de werkgever zijn er veel signalen. Vragen om een voorschot, meer ziekmeldingen, concentratieverlies enz. Deze signalen worden niet altijd opgevangen. Maar een verzoek tot loonbeslag is een heel duidelijk signaal. Als werkgever is het belangrijk om te weten dat het loonbeslag vaak veel te hoog is en daardoor de oorzaak is van een domino effect naar nog meer schulden. In gesprek gaan met de werknemer en laten controleren of de hoogte van het loonbeslag wel voldoet aan de normen kan veel problemen voorkomen.

2. Je werknemer wordt ambassadeur van je bedrijf
Ik heb al meerdere werknemers mogen helpen waarvan de werkgever de kosten voor zijn rekening neemt. Deze werknemers zijn hartstikke blij met de hulp en laten dit ook merken. Soms zeggen ze andere werkzaamheden op om meer te gaan werken bij de werkgever die hen helpt. De werknemer wordt geholpen en heeft daardoor vernieuwde energie. Dat merken je klanten ook. Deze werknemer zullen zich bijna nooit negatief uitlaten over hun werkgever die hen zo geholpen heeft.

3. Schuldeisers hebben teveel macht
Mensen met schulden hebben te maken met incassobureaus die vaak puur commerciële motieven hebben. Zij moeten zorgen dat ze zoveel mogelijk terug krijgen van de openstaande schuld. De werkwijze die ze hierbij hanteren is voornamelijk contra productief. Daarnaast kan iedereen een incassobureau beginnen en zijn er veel misstanden. Een professional kan de werknemer hierin bijstaan. Lees ook de blog Schuldeiser vs schuldenaar

4. Je geeft je werknemer weer een toekomst
Voor veel mensen met schulden is de situatie uitzichtloos. Ze denken nooit meer uit de schulden te komen. Eigenlijk is dit nooit de werkelijkheid. Ofwel ze kunnen de schulden aflossen ofwel ze kunnen een beroep doen op de schuldhulpverlening. Kort gezegd kunnen ze in principe altijd binnen 4 jaar van hun schulden af zijn. In die 4 jaar moeten ze met weinig rondkomen, maar ook dan zijn er verschillende regelingen. Acceptatie in de schuldhulpverlening is niet altijd vanzelfsprekend en de communicatie verloopt vaak stroef. Een professional weet welke regelingen er zijn en kan helpen met het aanvragen van de regelingen en schuldhulp.

5. Het heeft een positief effect op het bedrijfsresultaat
Werkgevers hebben in een onderzoek van het Nibud aangegeven dat ze inschatten dat een werknemer met financiële problemen 20-25% minder productief is. Hierbij nemen ze mee dat de werknemer vaker ziek is, meer fouten maakt en minder productief is door concentratieverlies, tijdens werktijd belt met schuldeisers etc. etc. De werkgevers geven ook aan dat de kans op diefstal en fraude groter is. In cijfers; 25% minder productief op een modaal inkomen van € 35.500 is € 8875,-. Een budget coach kost vele malen minder.

Ik hoop dat bovenstaande je overtuigd heeft je werknemer met financiële problemen te helpen. Je helpt niet alleen je werknemer maar je helpt mij ook mijn missie waar te maken.

 

Nog niet overtuigd? Lees dan eens de ervaringen van klanten. Wellicht verandert dat je mening.
Missie Cijfers & Centen, Monica ten Hoove, www.cijfersencenten.nl, Vijf redenen om als werkgever te investeren in de financiële gezondheid van je medewerker, budgetcoach, budgettrainer